باز و بست لاستیک کامیون و اتوبوس و جابجایی دوره ای چرخ ها

  • باز و بست کردن لاستیک  از رینگ تیوبلس با استفاده از روغن مخصوص لاستیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 
  • از سفت نمودن بیش از حد مهره ها پرهیز نمایید.
 
  • حداکثر 50 کیلومتر پس از بستن چرخ، آچارکشی مجدد انجام نمایید.
 
  • حداکثر پس از 70000 کیلومتر کارکرد، لاستیک های خود را پس از بالانس نمودن،  جابجا نمایید تا از ساییدگی لاستیک جلوگیری شود.