آج زدن تخصصی لاستیک های سنگین (کامیونی) و فوق سنگین ( معدنی، راه سازی...) با 10% آج مانده، طبق استانداردهای جهانی
  • صنعتی شناخته شده دردنیا  با بیش از 50 سال قدمت و مورد تائید کلیه لاستیک سازان (دارای کد استاندارد جهانی)
 


 
  • راهکاری مناسب در جهت صرفه جویی کلان اقتصادی (خرید کمتر و استفاده بیشتر از لاستیک)
 
  • افزایش عمر و کارکرد تایر تا 50%
 
  • افزایش چسبندگی، چنگ زنی و ایمنی تایر
 
  • کاهش مصرف سوخت تا 10% به دلیل مقاومت چرخشی کمتر تایر
 
  • طولانی شدن مدت سائیدگی لاستیک تا دو برابر به نسبت زمان قبل از آج زدن لاستیک
 

  • امکان روکش لاستیک آج زده شده
 
  • ضمانت 100% کار کرد تا آخرین میلیمتر مانده لاستیک آج زده شده
 
  • بدون تاثیر منفی بر منجید و مقاومت وزنی تایر
 
  • آج (شیار) زدن گلهای جلو (خطی)، گلهای دیفرانسیل و تبدیل گلهای خطی به گل دیفرانسیل در لاستیک های سنگین

 
 

چه لاستیک هایی قابل آج زدن (شیارزدن) می باشند؟

1- حداقل 10% از گل لاستیک باقی مانده باشد.  (90% گل لاستیک، مستهلک و مصرف شده باشد.)

2- روی دیواره لاستیک های کامیونی و اتوبوسی رادیال سیمی کلمه Regroovable درج شده باشد.

3- لاستیک های نخی کامیونی و اتوبوسی تنها در صورتی قابل آج زدن میباشند که کلمه  Regroovable  روی دیواره آنها نوشته شده باشد.

4- تمامی لاستیک های راه سازی (فوق سنگین) چه نخی و جه رادیال سیمی،  قابل آج زدن می باشند و بهترین زمان برای آج زدن زمانی است که 90% گل لاستیک مستهلک و 20-10 % آن باقی مانده باشد.

5- گل لاستیک موجب چنگ زدن بهتر و چسبندگی مناسب تر لاستیک میشود؛ در حالی که مقاومت وزنی مرتبط با تار و پود و لایه های درون لاستیک است. بنابراین، آج (شیار زدن) سبب ترکیدگی و تضعیف لاستیک نمی شود. ( لاستیک های بدون گل و صافف قابلیت حمل بار با اندازه زمانی که گل دار بوده است را دارند.)

6- ضخامت استاندارد گل لاستیک با آج زدن، حفظ می شود. ( زیرا شیار زدن تنها در گوشت اضافی زیر گل که توسط کارخانه سازنده در زمان ساخت لاستیک قرار داده شده است، انجام می گیرد.)

5- ضمانت کارکرد لاستیک های آج زده شده توسط ما 100% کل عمق گل لاستیکی است که به مصرف کننده تحویل می دهیم. (به عنوان مثال، اگر لاستیک کامیونی با 3 میلیمتر عمق گل لاستیک به کارگاه ارسال شود و ما با 8 میلیمتر به مشتری تحویل دهیم؛ کل 8 میلیمتر دارای ضمانت است. در لاستیک های فوق سنگین نیز اگر لاستیک با 10 میلیمتر گل مانده به کارگاه ارسال شود و ما عمق 25 میلیمتر به مشتری تحویل دهیم، کل 25 میلیمتر ضمانت دارد.)

6-  عدم رعایت نکات استاندارد در استفاده از لاستیک و نیز هر گونه برخورد لاستیک با شیء خارجی که منجر به پارگی لاستیک  شود، ضمانت ما را لغو می نماید.
 

 لاستیک کامیونی - قبل از آج
 
لاستیک کامیونی - بعد ازآج 
 
   
   
    
 
 لاستیک فوق سنگین - قبل از آج زدن
 
 لاستیک فوق سنگین -بعد از آج زدن
 
   
   


 لاستیک فوق سنگین - در حین آج زدن
 


لاستیک فوق سنگین - در حین آج زدن
 
   
   

 لاستیک لیفتراک توپر - بعد از آج زدن
 

 لاستیک لیفتراک توپر - قبل از آج زدن