بالانس رینگ و لاستیک

مزایای بالانس رینگ و لاستیک

 

  • بهره گری 100% از کارکرد لاستیک (100گرم بالانس نبودن سبب تحمیل 300 کیلوگرم فشار مضاعف به لاستیک و ساییدگی سریع آن میشود.)
 
  • عدم انتقال لرزش به اجزا مرتبط به رینگ و لاستیک (از چرخ تا کابین راننده)
 
  • جلوگیری از ساییدگی های نامنظم و سریع گل لاستیک

 

توصیه ها:

 

  • پس از بالانس کردن رینگ و لاستیک، استفاده ار بالانس چرخ ( بالانس درجا) برای محور فرمان توصیه می شود.
 
  • بالانس کردن  رینگ و لاستیک برای تمامی محورها (دیفرانسیل و تریلی) الزامی می باشد.