تاير سيمين


         تایر سیمین با 23 سال سابقه و  کسب تجربه های غنی و نیز اخذ تاییدیه کیفیت و استاندارد بین المللی از شرکتهای میشلن فرانسه و تیپ تاپ آلمان و دریافت رضایتنامه های داخلی، از پیشتازان خدمات و تعمیرات حرفه ای لاستیک های سنگین و فوق سنگین در ایران میباشد.

       تایرسیمین تاکنون بیش از 100 هزار حلقه لاستیک سنگین و 20 هزار حلقه لاستیک فوق سنگین را برای قریب به 1000 شرکت خصوصی و دولتی در بخش های حمل و نقل کالا و مسافر، سوخت، معادن فلزی و غیرفلزی، پروژه های عمرانی، سد سازی، راهسازی و سیمان، تعمیر و بازسازی نموده است.